Na konci 13. storočia boli na území Slovenska najmocnejšími veľmožmi Matúš Čák Trenčiansky a na východnom Slovensku rodina Omodejovcov. Za vlády kráľa Ondreja III. sa Matúš Čák začal razantne presadzovať. Priamym násilím sa obohacoval a získaval čoraz väčšie pozície. Keď Arpádovci vymreli nastalo pre Matúša Čáka zlaté obdobie. Využíval boj o kráľovskú korunu medzi neapolským Karolom Róbertom z Anjou, Ottom Habsburským a českým Václavom III. Pričom získaval pozície a majetky na všetkých stranách. Matúš Čák vystupoval ako nezávislý vládca svojich dŕžav a na začiatku 14.storočia ovládal väčšinu územia Slovenska. Územiu pod jeho vládou sa hovorilo "Matúšova zem – Terra Mathei". Matúš Čák, ktorého hlavným sídlom bol Trenčiansky hrad, sa v ľudovej tradícii nazýval "Pán Váhu a Tatier". Romantizujúce slovenské dejepisectvo v súlade s ústnou tradíciou označovalo Matúša Čáka za "slovenského panovníka". V roku 2008 sa konala premiéra rockovej opery o najväčšej legende stredovekých slovenských dejín – Matuš Čák Trenčiansky. Premiéra opery o trenčianskom panovníkovi s bratislavskými umelcami sa konala v piešťanskom Dome umenia.


Ukážky z youtube: