Príprava hudobných podkladov, konzultácie a námety na hudobné čísla, príprava notových podkladov, hudobná produkcia.